Thursday, January 8, 2009

Ze verschenken....


Fir meng letzebuergesch Bloglieser....
Well ech elo den flotten "Garnrollenhalter" hun brauch ech desen klengen Schaaf net méi.
Ech hat en kaaft wie hei zu Ettelbreck den Monopol seng Dieren zou gemach huet.
Et gin ongeféier 160 Néiseid dran, wann en an all Lach nemmen eng stecht. Die wéinest vun eis hun der jo 10 vun der nemleschter Färw.
Ech hat nach Reedercher drenner gebastelt esou datt een den Schaaf ganz einfach vun enger Plaaz op die aner reckelen kann.
Hien ass ongeféier 1,60 m héich an 28 cm déif.
Wann een drun interesséiert ass, den soll sech melden, et muss een den Tiirmchen allerdengs selwer ofhuelen kommen.
Posted by Picasa

1 comment:

Heidi said...

Schade, daß du so weit weg bist, ich wäre entzückt über diesen Garnständer